RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ADK Polska Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 7471917492, KRS: 848160. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: info@adkpoland.eu lub osobiście w jego siedzibie


Kontakt w sprawie danych osobowych:

Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych jest możliwy poprzez e-mail: info@adkpoland.eu


Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych:

  1. Klauzula informacyjna w związku z prowadzoną rekrutacją.
  2. Klauzula informacyjna dla kontrahentów.

Polityka prywatności:

Treść polityki prywatności znajdą Państwo tutaj.